Web-disign-Cnerni Strazhnik ®. All rights reserved ® 2002-2006 info@schnauzerblack.com
Cherni Strazhnik Maybe Maybe

Russian Champion

Cherni Strazhnik Miss Manso Pelegri

 

Offsprings of Cherni Strazhnik Russian Miracle