Web-disign-Cnerni Strazhnik ®. All rights reserved ® 2002-2008 info@schnauzerblack.com
2 months old
7 months old
11 months old

12 months old

Junior ISPU-sieger'2008 ,

Junior Club-Champion'2008

 

Cherni Strazhnik to Magic Maker (20.05.2007)