Cherni Strazhnik Say Cheese (Bona)

 

 

 

 

 

14 months old

6 months old

 

 

3 months old

 

 

 

 

 

2 months old

 

50 days old

 
Web-disign-Cnerni Strazhnik ®. All rights reserved ® 2002-2006 info@schnauzerblack.com